વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

URL કૂકીઝનું નિરીક્ષણ કરો

GrabzIt સેવા દ્વારા URL પર મોકલવામાં આવતી વૈશ્વિક અને સ્થાનિક કૂકીઝનું નિરીક્ષણ કરો.

દા.ત. http://www.example.com
નામભાવડોમેનપાથસમાપ્ત થાય છેવૈશ્વિક

GrabzIt પાસે આ URL માટે કોઈ કૂકીઝ નથી