વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

દાખલાની મદદથી ટેક્સ્ટમાંથી મૂલ્યો કાractવા

માં કેટલીક પદ્ધતિઓ GrabzIt ની વેબ સ્ક્રેપર જેમ કે Page.getValue પદ્ધતિ પેટર્નનો ઉલ્લેખ કરીને ટેક્સ્ટમાંથી ડેટા કા beવાની મંજૂરી આપે છે, જે પરત લખાણના ઇચ્છિત ભાગને કેવી રીતે કેપ્ચર કરવું તે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. કેપ્ચર કરવા માટેનું મૂલ્ય, દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે {{VALUE}} પેટર્ન માં. ઉદાહરણ તરીકે 'મારી વય 33 છે.' થી ઉંમરને કેપ્ચર કરવા. પેટર્ન 'My age is {{VALUE}}.' ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

Page.getTagValue({"tag":{"equals":"p"}}, 'My age is {{VALUE}}.');