વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

વેબસાઇટના ઇમેઇલ સરનામાંઓને સ્ક્રેપ કરો

નીચે આપેલા બે ઉદાહરણો એ જ એક ભાગ છે નમૂનો.

GrabzIt ની વેબ સ્ક્રેપર વેબસાઇટમાંથી ઇમેઇલ સરનામાં કાractવા સરળ બનાવવા માટે ઘણી વિશેષ ઉપયોગિતા પદ્ધતિઓ પ્રદાન કરે છે. નીચેનું ઉદાહરણ વેબ પૃષ્ઠમાંથી બધી HTML સામગ્રી મેળવે છે અને તે પછી તેને પસાર કરે છે Utility.Text.extractAddresses સરનામાંઓને સાચવવા પહેલાં બધા માન્ય ઇમેઇલ સરનામાંઓ શોધવાની પદ્ધતિ intઓએ ડેટાસેટ, જે પછી વપરાશકર્તાને મોકલવામાં આવે છે.

વૈકલ્પિક રીતે ફક્ત પ્રથમ બંધબેસતા ઇમેઇલ સરનામાંનો ઉપયોગ કરીને કા .ી શકાય છે Utility.Text.extractAddress પદ્ધતિ

Data.save(Utility.Text.extractAddresses(Page.getHtml()));

પીડીએફ દસ્તાવેજોના ઇમેઇલ સરનામાંઓને સ્ક્રેપ કરો

પીડીએફ દસ્તાવેજો પણ કાraી શકાય છે ઇમેઇલ સરનામાંઓ માટે વેબ પૃષ્ઠોને કેવી રીતે ઉપરથી કાraવામાં આવે છે તે માટે. તમે નીચેના ઉદાહરણમાં જોઈ શકો છો તે સિવાય પ્રક્રિયા બરાબર એ જ છે PDF.getText() ને બદલે પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે Page.getHtml() પદ્ધતિ

Data.save(Utility.Text.extractAddresses(PDF.getText()));

છબીઓના ઇમેઇલ સરનામાંઓને સ્ક્રેપ કરો

GrabzIt માં ક્ષમતા છે છબીઓ માંથી લખાણ કાractવા આનો અર્થ એ છે કે છબીઓથી ઇમેઇલ સરનામાં કાractવા માટે પણ આ ક્ષમતાનો લાભ લઈ શકાય છે. નીચેનું ઉદાહરણ વેબ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓથી કોઈપણ ઇમેઇલ સરનામાંઓ કાractsે છે.

Data.save(Utility.Text.extractAddresses(Utility.Image.extractText(Page.getTagAttributes('src', {"tag":{"equals":"img"}}))));

જ્યારે નીચે સ્ક્રેપ સૂચનો પીડીએફ દસ્તાવેજોમાં મળતી છબીઓમાંથી કોઈપણ ઇમેઇલ સરનામાંઓ કા extવા માટે.

Data.save(Utility.Text.extractAddresses(Utility.Image.extractText(PDF.getValue({"type":"image"}))));