વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

શું હું વાર્ષિક ચુકવણી કરી શકું?

જ્યારે તમે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો છો ત્યારે માસિક ચુકવણી કરતાં વાર્ષિક ચૂકવણી કરવી શક્ય છે.

આ કરવા માટે, અપગ્રેડ પૃષ્ઠ પર જાઓ. પછી પૃષ્ઠના તળિયેના ડ્રોપ ડાઉન મેનૂ પર ક્લિક કરો જે માસિક સબ્સ્ક્રિપ્શન કહે છે અને તેના બદલે તેને વાર્ષિક સબ્સ્ક્રિપ્શનમાં બદલો. અથવા જો તમે એક વર્ષ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા માંગતા હો અને દર વર્ષે તમારા સબ્સ્ક્રિપ્શનનું આપમેળે નવીકરણ ન કરો તો, ફક્ત એક વર્ષનું સબ્સ્ક્રિપ્શન.