વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

શા માટે કેટલાક વેબ પૃષ્ઠોનો સ્ક્રીનશોટ લેવાથી ખાલી અથવા સફેદ કેપ્ચર થાય છે?

કેટલાક વેબ પૃષ્ઠો સામગ્રીના લોડમાં વિલંબ કરે છે, જેનું પરિણામ ખાલી અથવા સફેદ છબી, પીડીએફ અથવા ડીઓસીએક્સ દસ્તાવેજનું પરિણામ આવશે. આને દૂર કરવા ટૂંકા વિલંબ સ્પષ્ટ કરો. સામાન્ય રીતે 3000 મિલિસેકંડનો વિલંબ પૂરતો હશે.

એવી અન્ય સમસ્યાઓ પણ છે કે જેના પરિણામ રૂપે ખાલી સ્ક્રીનશોટ બનાવવામાં આવી શકે છે, જેમ કે વેબસાઇટ સાથેની SSL સમસ્યાઓ અથવા વેબસાઇટ અમાન્ય સામગ્રી પરત ફરે છે.