વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

મુક્ત અવધિ કેવી રીતે કાર્ય કરશે?

જ્યારે મફત અવધિને અપગ્રેડ અથવા ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવે ત્યારે તમારા ખાતામાં મહત્તમ પાંચ વર્ષ સુધી લાગુ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા એકાઉન્ટ પર શુલ્ક લેવામાં આવશે નહીં.

કેપ્ચર્સની સંખ્યા અને સ્ક્રેપ પૃષ્ઠ મર્યાદાના કદને મફત સમયગાળાના મફત દિવસોની સંખ્યાના પ્રમાણમાં બનાવવામાં આવશે.

તેથી 5000 સ્ક્રીનશોટ અને સાત ફ્રી દિવસોવાળા એન્ટ્રી પેકેજ માટે, કેપ્ચરની સંખ્યા 5000 / 30.5 x 7 તરીકે ગણવામાં આવે છે. સાત દિવસની અજમાયશ અવધિ માટે 1148 કેપ્ચર્સને ભથ્થું આપવું.

એકવાર ટ્રાયલનો સમયગાળો પૂરો થાય છે એકાઉન્ટ સામાન્ય તરીકે નવીકરણ થયેલ છે જ્યારે મફત અવધિ સમાપ્ત થાય છે.