વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

ખાસ વાપરી રહ્યા છીએ Watermarks GrabzIt માં

જેનરિક બ્રાઉઝર ફ્રેમ સાથેનો સ્ક્રીનશોટ

GrabzIt ચાર ખાસ પ્રદાન કરે છે watermarks જે સામાન્ય કરતા વધારે વિશિષ્ટ કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે watermark. આમાંના એકનો ઉપયોગ કરવો watermarks ફક્ત બનાવવા માટે નીચે આપેલી સૂચનાઓને અનુસરો watermark ઓળખકર્તા અને પછી તેને સામાન્ય રિવાજની જગ્યાએ પસાર કરો watermark ઓળખકર્તા.

બ્રાઉઝર Watermark

બ્રાઉઝર watermark જેનરિક બ્રાઉઝર ઇમેજને, જમણી બતાવેલ, સ્ક્રીનશ toટમાં ઉમેરવાની મંજૂરી આપવા માટે સ્ક્રીનશ slightlyટને સહેજ સંકોચો અને ફરીથી સ્થાન આપે છે. આ watermark વેબ પૃષ્ઠના URL સાથે એક સરનામાં બાર શામેલ કરે છે અને જેનરિક બ્રાઉઝરના રંગ સાથે મેળ ખાતી સરહદ સ્ક્રીનશ screenટની આજુબાજુ રાખવામાં આવે છે. નોંધ લો કે બ્રાઉઝર watermark પીડીએફ સ્ક્રીનશોટ સાથે સુસંગત નથી.

બ્રાઉઝર watermark ઓળખકર્તા પાસે કોઈ વધારાના પરિમાણો નથી અને નીચેનું ફોર્મેટ છે.

GrabzIt_Browser

કાઉન્ટર Watermark

કાઉન્ટર watermarks ફક્ત પીડીએફ અથવા એનિમેટેડ જીઆઈએફ કેપ્ચર્સ પર ખરેખર ઉપયોગી છે કારણ કે દરેક પૃષ્ઠ અથવા ફ્રેમ માટે અનુક્રમે એક દ્વારા કાઉન્ટર ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય છે અને તે કેપ્ચર પર તમે ઇચ્છો છો તે સ્થાન પર પ્રદર્શિત થાય છે. કાઉન્ટર watermark ઓળખકર્તાનું નીચેનું બંધારણ છે.

GrabzIt_Counter_{vertical position}_{horiztonal position}
કાઉન્ટર સાથે એનિમેટેડ GIF Watermark

તમારે બદલો જ જોઈએ {vertical position}, {horiztonal position} નીચેના વિકલ્પોમાંથી એક સાથે જગ્યામાં:

  • ક્ષિતિજ સ્થિતિ - ક્યાં તો ડાબે, કેન્દ્ર અથવા જમણે
  • vertભી સ્થિતિ - કાં તો ટોચ, મધ્ય અથવા નીચે

કેટલાક ઉદાહરણ GrabzIt પ્રતિ watermarks.

GrabzIt_Counter_Top_Left
GrabzIt_Counter_Bottom_Right
GrabzIt_Counter_Middle_Center

ટાઇમસ્ટેમ્પ Watermark

ટાઇમસ્ટેમ્પ watermark સ્ક્રીનશ onટ પર વર્તમાન તારીખ અને સમય સાથેની એક છબી મૂકે છે. ટાઇમસ્ટેમ્પ watermark ઓળખકર્તાનું નીચેનું બંધારણ છે.

GrabzIt_Timestamp_UTC{offset}_{vertical position}_{horiztonal position}
ટાઇમસ્ટેમ્પ સાથેનો સ્ક્રીનશોટ Watermark

તમારે બદલો જ જોઈએ {offset}, {vertical position}, {horiztonal position} નીચેના વિકલ્પોમાંથી એક સાથે જગ્યામાં:

  • setફસેટ - યુટીસી -23 અને + 23 વચ્ચેનું setફસેટ
  • ક્ષિતિજ સ્થિતિ - ક્યાં તો ડાબે, કેન્દ્ર અથવા જમણે
  • vertભી સ્થિતિ - કાં તો ટોચ, મધ્ય અથવા નીચે

કેટલાક ઉદાહરણ GrabzIt ટાઇમસ્ટેમ્પ.

GrabzIt_Timestamp_UTC+0_Top_Left
GrabzIt_Timestamp_UTC+10_Bottom_Right
GrabzIt_Timestamp_UTC-5_Middle_Center

લખાણ Watermark

લખાણ watermark તમે સ્ક્રીન શ onટ પર સ્પષ્ટ કરેલ સાદો ટેક્સ્ટ મૂકે છે. લખાણ watermark ઓળખકર્તાનું નીચેનું બંધારણ છે.

GrabzIt_Text_{text}_{vertical position}_{horiztonal position}
ટેક્સ્ટ સાથે સ્ક્રીનશોટ Watermark

તમારે બદલો જ જોઈએ {text}, {vertical position}, {horiztonal position} નીચેના વિકલ્પોમાંથી એક સાથે જગ્યામાં:

  • ટેક્સ્ટ - તમે જે લખાણમાં દેખાવા માંગો છો watermark
  • ક્ષિતિજ સ્થિતિ - ક્યાં તો ડાબે, કેન્દ્ર અથવા જમણે
  • vertભી સ્થિતિ - કાં તો ટોચ, મધ્ય અથવા નીચે

કેટલાક ઉદાહરણ GrabzIt લખાણ watermarks.

GrabzIt_Text_My text_Top_Left
GrabzIt_Text_My website description!_Bottom_Right