વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

હું GrabzIt માટે એપ્લિકેશન કી અને ગુપ્ત કેવી રીતે મેળવી શકું?

તમે તમારી એપ્લિકેશન કી અને સિક્રેટ આ પર શોધી શકો છો API પૃષ્ઠ. જો કે તમે તમારી એપ્લિકેશન કી અને સિક્રેટ મેળવી શકો તે પહેલાં તમારે જરૂર છે સાઇન ઇન કરો GrabzIt અથવા એક એકાઉન્ટ બનાવો.