વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પ્રોક્સી પાછળ GrabzIt નો ઉપયોગ કરવો

પ્રોક્સીની પાછળથી ગ્રાબઝિટનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે તમારી પ્રોક્સી કનેક્શન સેટિંગ્સનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે. તેને વધુ સરળ બનાવવા માટે અમે નીચે વિઝાર્ડ બનાવ્યાં છે. ફક્ત નીચેના ફોર્મમાં પ્રોક્સી વિગતો દાખલ કરો અને પછી દબાવો પેદા પ્રોક્સી સરનામું બનાવવા માટે બટન. જો તમે વિશ્વના બીજા ભાગમાં પ્રોક્સી સર્વરથી કuresપ્ચર્સ બનાવવા માંગતા હો, તો તમારે અનુસરવાની જરૂર છે આ સૂચનો તેના બદલે

જો જરૂરી હોય તો વપરાશકર્તા નામ દાખલ કરો
જો જરૂરી હોય તો પાસવર્ડ દાખલ કરો

પ્રોક્સી સરનામું વાપરીને

એકવાર તમે ઉપરનો પ્રોક્સી સરનામું જનરેટ કરી લો, પછી સ્થાનિક પ્રોક્સીનો ઉપયોગ ઉદાહરણ દરેક પ્રોગ્રામિંગ ભાષા માટે દેખાશે જે હાલમાં અમે સ્થાનિક પ્રોક્સીઓ સાથે સપોર્ટ કરીએ છીએ. જાવાસ્ક્રિપ્ટ API અસર કરશે નહીં કારણ કે તેની બધી વિનંતીઓ બ્રાઉઝર દ્વારા થશે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.SetLocalProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.SetLocalProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.set_local_proxy("");

client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->SetLocalProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.SetLocalProxy("")

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.set_local_proxy("")

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")