વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

શું તમે કેનવાસ તત્વોનું સમર્થન કરો છો?

GrabzIt ની સેવા સંપૂર્ણ HTML 5 સુસંગત છે અને તેથી તે કેનવાસ આધારિત વિધેય સાથે યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે છે.