વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઇનલાઇન પ popપઅપ્સને કેવી રીતે અક્ષમ કરવી?

કેટલાક વેબ પૃષ્ઠોમાં અનિચ્છનીય ઇનલાઇન જાવાસ્ક્રિપ્ટ પ popપઅપ્સ શામેલ હોય છે જે અમારી સાથે પેદા થયેલ સ્ક્રીનશshotsટ્સમાં દેખાય છે API અને Screenનલાઇન સ્ક્રીનશોટ ટૂલ. આ પ popપઅપ્સને છુપાવવા માટેની સૌથી વિશ્વસનીય તકનીક એ છે કે છુપાવવા માટે પ popપઅપના HTML તત્વોનો ઉલ્લેખ કરવો. નીચે અમે દૂર કરવા માંગો છો તે ઇનલાઇન પupપઅપના HTML સ્નિપેટ છે.

<div class="ArevicoModal-bg ArevicoModal-iframe" style="display: block;"></div>
<div class="ArevicoModal ArevicoModal-iframe" style="display: block;">
 <div class="ArevicoModal-content">
 <span class="ArevicoModal-close-icon ArevicoModal-close"></span>
 <div id="arvlbdata" style="overflow:visible;width:400px;height:250px;" class="ArevicoModal-inner">
  <h2>Sign up now!!</h2>
 </div>
 </div>
</div>

તેથી આ પ popપઅપને દૂર કરવા માટે અમને તે બધા પોપઅપ તત્વોને છુપાવવાની જરૂર છે જે તત્વોનો ઉપયોગ કરીને પૃષ્ઠને અવરોધિત કરી રહ્યાં છે સીએસએસ પસંદગીકારો. આ કિસ્સામાં તે છે .ArevicoModal-bg અને .ArevicoModal. તમારા વેબ બ્રાઉઝરના વિકાસકર્તા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તમારે કયા HTML તત્વોને દૂર કરવાની જરૂર છે તે શોધી શકો છો. છુપાવવાનું ઉદાહરણ .ArevicoModal-bg અને .ArevicoModal એચટીએમએલ તત્વો નીચે દરેક API માટે બતાવવામાં આવ્યા છે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.HideElement = ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal";
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.hideElement(".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
	{"hide", ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", 
	{"hideElement", ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"});
client.save_to("spacex.jpg", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->hideElement(".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setHideElement(".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.hideElement = ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&hide=.ArevicoModal-bg%2C.ArevicoModal&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.hideElement = ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save_to("spacex.jpg")

અન્ય તકનીકો

કેટલાક પ popપઅપ્સ કૂકીઝથી નિયંત્રિત હોય છે, તેથી જો તમે તે ડોમેન માટે સાચી કૂકી મૂલ્ય સેટ કરો છો તો પોપઅપ હવે દેખાશે નહીં. આ હોઈ શકે છે જાતે જ કર્યું અથવા આપમેળે સક્ષમ કરીને વપરાશકર્તા કૂકી વર્તન મોડ.

આ કરવા માટે વેબ પૃષ્ઠની મુલાકાત લો અને તમારા બ્રાઉઝરની વિકાસકર્તા સાધનો સુવિધા ખોલો જેથી તમે જોઈ શકો કે વેબ પૃષ્ઠ પર કૂકીઝ કઇ છે. હવે પ popપઅપ બંધ કરો. જો નવી કૂકી દેખાય તો પૃષ્ઠને તાજું કરો. જો પ theપઅપ દેખાશે નહીં, તો કૂકીની વિગતોની નકલ કરો અને તેને તમારામાં ઉમેરો કસ્ટમ કૂકીઝ. જો કે ભવિષ્યમાં તેને 10 વર્ષ લાંબી સમાપ્ત થવાની તારીખ આપવી એ સારો વિચાર હશે કે જેથી કૂકી કા deletedી નખાશે.

બીજો સંભવિત સમાધાન એ કેપ્ચર્સની મદદથી વિનંતી છે શોધ એન્જિન વપરાશકર્તા એજન્ટ, "વિનંતી તરીકે" પરિમાણને સેટ કરીને. વેબસાઇટ કેવી રીતે લખાઈ હતી તેના આધારે તે પ theપ-અપ દેખાશે નહીં.