વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

શું તમે જાવાસ્ક્રિપ્ટ API સાથે બનાવેલ સ્ક્રીનશોટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો?

હા, નો ઉપયોગ કરીને જાવાસ્ક્રિપ્ટ એપીઆઇ તમે નીચે આપેલા ઉદાહરણમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ડાઉનલોડ પેરામીટરને ફક્ત '1' પર સેટ કરી શકો છો:

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"download": 1}).Create();