વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

પૂર્ણ લંબાઈ સ્ક્રીનશોટ અથવા પૂર્ણ પૃષ્ઠ સ્ક્રીનશshotsટ્સ બનાવો

GrabzIt તમને અમારા બહુવિધ API નો ઉપયોગ કરવા માટે અથવા અમારા વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ સ્ક્રીનશૉટ ટૂલ વડે કેટલાક સરળ કોડ લખીને સંપૂર્ણ લંબાઈના સ્ક્રીનશૉટ્સ બનાવવા માટે સરળતાથી સક્ષમ કરે છે, જેને પૂર્ણ પૃષ્ઠ સ્ક્રીનશૉટ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

GrabzIt's API વેબ પૃષ્ઠોના સંપૂર્ણ લંબાઈના સ્ક્રીનશૉટ્સ લેવાના તમામ સપોર્ટ બ્રાઉઝરની ઊંચાઈ પરિમાણમાં -1 પાસ કરે છે. જો તમે ઇમેજનો સ્ક્રીનશોટ પણ બનાવવા માંગતા હોવ તો વેબ પેજનું ચોક્કસ કદ પણ પહોળાઈ અને ઊંચાઈના પરિમાણોમાં -1 પાસ કરો.

સંપૂર્ણ લંબાઈના સ્ક્રીનશોટ પણ ઉપલબ્ધ છે Screenનલાઇન સ્ક્રીનશોટ ટૂલ જો તમે સંપૂર્ણ લંબાઈનો વિકલ્પ પસંદ કરો છો. ઓનલાઈન સ્ક્રીનશોટ ટૂલ સંપૂર્ણ પહોળાઈ અને સંપૂર્ણ ઊંચાઈ વિકલ્પો પસંદ કરીને બ્રાઉઝરના ચોક્કસ કદ સાથે સ્ક્રીનશૉટ્સ પણ બનાવી શકે છે.

સંપૂર્ણ પૃષ્ઠ સ્ક્રીનશૉટ્સ બનાવવા વિશે વધુ માહિતી માટે આને ઊંડાણમાં જુઓ ઉદાહરણો.