વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

હું સી # સિવાય કોઈ .NET ભાષા નો ઉપયોગ કરી રહ્યો છું શું હું હજી પણ તમારી લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી શકું છું?

અમારી .NET લાઇબ્રેરી સી # માં લખાયેલ છે, જો કે તમે સી # સિવાયની નેટ ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, જેમ કે વિઝ્યુઅલ બેઝિક. નેટ, એ # અથવા જે # તમે હજી પણ અમારી નેટ લાઈબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. GrabzIt લાઇબ્રેરીની તમામ સુવિધાઓની સંપૂર્ણ getક્સેસ મેળવવા માટે તમારા NET પ્રોજેક્ટમાં GrabzIt DLL નો ફક્ત સંદર્ભ લો.