વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

તમે વેબ કેપ્ચર્સની ગુણવત્તામાં કેવી રીતે સુધારો કરો છો?

કેપ્ચરની ગુણવત્તાનો ન્યાય કરતા પહેલાં, તે સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક છે કે ગ્રાબઝિટનું કેપ્ચર સ softwareફ્ટવેર ક્રોમિયમ પર આધારિત છે, તેથી જો યુઆરએલ અથવા એચટીએમએલ ક્રોમમાં સારી રીતે રેન્ડર ન થાય તો તે સારી રીતે કેપ્ચર થશે નહીં.

છબી ગુણવત્તા

ડિફ defaultલ્ટ રૂપે છબી કuresપ્ચર્સ જેપીજીનો ઉપયોગ કરે છે, જે ઓછી ગુણવત્તા આપવા માટે મૂળભૂત રીતે 90% સંકોચનનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ નાના છબી કદ સાથે. ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે તમારે ક્યાં તો છબી ફોર્મેટને પીએનજી જેવા ડિફોલ્ટ જેપીજી સિવાય કંઈક બદલાવવાની જરૂર છે, જે કમ્પ્રેશન અને ગુણવત્તાનું સંતુલન આપે છે. અથવા જેપીજી ફોર્મેટ રાખો અને ગુણવત્તાના પરિમાણને 100 પર સેટ કરો, નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે, જો કે આ ફાઇલના કદમાં વધારો કરશે.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

સ્ક્રીનશોટ સ્કેલિંગને કારણે બીજી સંભવિત ગુણવત્તાની સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. આનો અર્થ થાય છે બ્રાઉઝરના કદની તુલનામાં છબીનું કદ વધારવું અથવા ઘટાડવું. જ્યારે અમે શ્રેષ્ઠ સ્કેલિંગ અલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે ગુણવત્તા હજી પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે, આ ઘણી વાર કારણે થાય છે વિકાસકર્તા છબી માટે ખોટી સ્કેલિંગ રેશિયો પસંદ કરે છે.

છબી પ્રોint ગુણવત્તા

જો તમારે પી.આર.int એક છબી જેટલી મોટી છબીના પરિમાણો ઉચ્ચ ગુણવત્તાની છબી PR હોઈ શકે છેintઇડી. છબી GrabzIt બનાવી શકો છો ખેંચાયા વિના આ કરવા માટે ઉચ્ચ વ્યાખ્યા છબીઓ છબીઓ વધારો વિગત પૂરી પાડવા માટે ઝૂમ કરવામાં આવી હતી.

DOCX ગુણવત્તા

તમે કન્વર્ટ કરી રહ્યાં છો તે પ્રકારનાં દસ્તાવેજ માટેના ગુણવત્તા પરિમાણને સેટ કરીને, ડીઓસીએક્સમાં સ્ટોર કરેલી છબીઓની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકાય છે, નીચેનું ઉદાહરણ બતાવે છે કે કેવી રીતે ડીઓએક્સએક્સની ગુણવત્તાને 100 પર સેટ કરવી.

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100,"format":"docx"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

પીડીએફ ગુણવત્તા

GrabzIt દ્વારા જનરેટ કરેલ પીડીએફ ડિફ defaultલ્ટ રૂપે શ્રેષ્ઠ કમ્પ્રેશનનો ઉપયોગ કરે છે, જે ખાતરી કરે છે કે ગુણવત્તા ગુમાવ્યા વિના પીડીએફ સંકુચિત છે. જો કે 50 કરતા ઓછા ગુણવત્તાવાળા મૂલ્યના કારણે GrabzIt પીડીએફને સંપૂર્ણ રીતે સંકુચિત કરશે.

એનિમેટેડ GIF ગુણવત્તા

તમે વધુમાં, 100 પર ગુણવત્તાના પરિમાણને સેટ કરીને એનિમેટેડ GIF ગુણવત્તામાં પણ સુધારો કરી શકો છો ફ્રેમ દર વધારો GIF ની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો કરશે.

નોંધ લો કે આમાંની મોટાભાગની તકનીકોનો ઉપયોગ કરવા માટે પણ પ્રીમિયમ પેકેજ.