વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

યુનિકોડ URL ના સ્ક્રીનશોટ્સ લો GrabzIt સાથે

ગ્રrabબઝાઇટ યુનિકોડ URL ના સ્ક્રીનશોટ લઈ શકે છે જે વિવિધ ભાષાઓમાં હોઈ શકે છે જેમ કે અરબી અથવા ચાઇનીઝ. કેટલાક ઉદાહરણોમાં શામેલ છે:

http://www.aljazeera.net/topics/الثورة-السورية http://www.worldjournal.com/view/full_anews/26046428/article-反歐巴馬-期中選舉今投票-苦打保位戰?instance=m112