વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

હું FTP દ્વારા કેવી રીતે પરિણામો મોકલી શકું?

FTP ફાઈલોને એક હોસ્ટમાંથી બીજા હોસ્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે વપરાય છે Intએર્નેટ.

FTP દ્વારા પરિણામો મોકલવા માટે તમારી પાસે FTP સક્ષમ સર્વર અથવા સેવાની ઍક્સેસ હોવી જરૂરી છે. એકવાર તમે આવી સેવાનો ઉપયોગ કરી લો તે પછી તમારે માહિતીની ત્રણ વસ્તુઓની જરૂર પડશે. FTP સરનામું, વપરાશકર્તા નામ અને પાસવર્ડ. આ તમામ મૂલ્યો દાખલ કરો into પ્રદાન કરેલ ક્ષેત્રો અને તેઓ કાર્ય કરે છે તે તપાસવા માટે પરીક્ષણ જોડાણ બટન દબાવો.