વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

હું કેવી રીતે મોટા ઇમેજ સ્ક્રીનશchedટ્સ ખેંચાય રોકી શકું?

સ્ક્રીનશોટ છબીઓને ખેંચાય તે રોકવા માટે, તમે વિનંતી કરી રહ્યાં છો તે ઇમેજ સ્ક્રીનશ ofટની heightંચાઇ અને પહોળાઈ કરતા મોટી બ્રાઉઝરની પહોળાઈ અને heightંચાઈને નિર્દિષ્ટ કરવાની જરૂર છે.