વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

હું મારું વર્તમાન સબ્સ્ક્રિપ્શન કેવી રીતે બદલી અથવા અપડેટ કરી શકું?

તમે કોઈપણ સમયે તમારા વર્તમાન GrabzIt સબ્સ્ક્રિપ્શનને અપગ્રેડ અથવા ડાઉનગ્રેડ કરી શકો છો. આમ કરવા માટે તમે લૉગ ઇન થયા છો તેની ખાતરી કરો into તમારું GrabzIt એકાઉન્ટ. આગળ પર જાઓ અપગ્રેડ પૃષ્ઠ અને તમને જરૂરી કોઈપણ એડ ઓન પસંદ કરો. છેલ્લે તમારું ઇચ્છિત પેકેજ ખરીદવા માટે "અપગ્રેડ" બટન પર ક્લિક કરો.

તમે ચુકવણી પૂર્ણ કરી લો તે પછી તમારું જૂનું સબ્સ્ક્રિપ્શન આપમેળે રદ થઈ જશે. તમારા અગાઉના સબ્સ્ક્રિપ્શનમાંથી કોઈપણ ન વપરાયેલ ભથ્થાની ભરપાઈ કરવા ઉપરાંત a મફત સમયગાળો તમારા નવા સબ્સ્ક્રિપ્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે.