વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો

યુટ્યુબ વિડિઓ દૂર કરવામાં આવી છે, વય પ્રતિબંધ છે અથવા તે જે દેશમાં લેવામાં આવ્યો છે તે દેશમાં ઉપલબ્ધ નથી

યુટ્યુબ વિડિઓઝને એનિમેટેડ જી.આઈ.એફ. માં રૂપાંતરિત કરતી વખતે આ ભૂલ થઈ શકે છે અને તેનો અર્થ એ કે વિડિઓ કન્વર્ટ કરી શકાતી નથી કારણ કે તેમાં વય પ્રતિબંધ છે અથવા દૂર કરવામાં આવ્યો છે અથવા ખોટા દેશમાંથી જોવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યારે દૂર કરવામાં આવેલી વિડિઓઝ વિશે કંઇપણ કરી શકાતું નથી, તો બીજી બે ભૂલો માટેના ઉકેલો છે.

વય પ્રતિબંધની ભૂલને હલ કરવી

વય પ્રતિબંધ સાથે વિડિઓ જોવા માટે, તમારે YouTube એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે જેમાં તમે તમારી ઉંમરની પુષ્ટિ કરી છે. આ કરવા માટે તમારે યુ ટ્યુબ પર લ loggedગ ઇન થવું જોઈએ અને તમારા બ્રાઉઝરમાં ડેવલપર ટૂલ્સ ખોલવા જોઈએ, સામાન્ય રીતે F12 દબાવીને, પછી વેબપૃષ્ઠ માટે કૂકીઝ શોધો. પછી YouTube ની સત્ર કૂકીઝને ઓળખો, જેને હાલમાં કહેવામાં આવે છે SID અને SSID. પછી GrabzIt નો ઉપયોગ કરીને આ કૂકીઝનું નામ, ડોમેન અને મૂલ્ય ઉમેરો કસ્ટમ કૂકીઝ પૃષ્ઠ, સત્ર કૂકી કા deletedી ન આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભવિષ્યમાં સમાપ્તિ તારીખનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરવો એ સારો વિચાર છે. નોંધો કે આ તમારા પોતાના જોખમે કરવામાં આવ્યું છે અને અમે અમારા મુજબ કોઈ જવાબદારી સ્વીકારતા નથી નિયમો અને શરતો.

ખોટી દેશની ભૂલનું સમાધાન

એક દેશમાં પ્રતિબંધિત વિડિઓને કન્વર્ટ કરવાની વિનંતી કરતી વખતે તમે કોઈ જુદા દેશ કોડનો ઉલ્લેખ કરીને આ સમસ્યાને બાયપાસ કરી શકશો.

હાલમાં એ દેશ યુ.એસ., યુ.કે. અથવા સિંગાપોર પર સેટ કરી શકાય છે, નીચે આપણી દરેક API પુસ્તકાલયો માટે દેશ સેટ કરવાનું ઉદાહરણ છે.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.Country = Country.US;
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.setCountry(Country.UNITEDSTATES);
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"format":"gif", "country":"US"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", {"country":"US"});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItAnimationOptions->new();
$options->country("US");
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItAnimationOptions();
$options->setCountry("US");
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItAnimationOptions.GrabzItAnimationOptions()
options.country = "US"
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=c3VwcG9ydEBncmFiei5pdA==&format=gif&country=US&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da1Y73sPHKxw
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.country = "US"
grabzIt.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")