વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

ટેમ્પરમોનકીમાં ગ્રેબઝિટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

તમારી એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટમાં GrabzIt ના વિવિધ પ્લગઇન્સનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગે પ્રશ્નો પૂછો.

TamperMonkey નો ઉપયોગ કરીને, જોકે મને હેડિંગમાં લાઇબ્રેરીની જરૂર હતી પરંતુ કોડ કામ કરતો નથી.

હું આ સમસ્યા કેવી રીતે હલ કરી શકું??

અગાઉ થી આભાર.

10મી ઓગસ્ટ 2019 ના રોજ યુસુફ હમમૂદ દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું

શું તમારી પાસે કોઈ ઉદાહરણ URL છે જે અમે જોઈ શકીએ?

10 ઓગસ્ટ 2019 ના રોજ ગ્રાબઝિટ સપોર્ટ દ્વારા જવાબ આપ્યો