વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

એચટીએમએલથી છબીમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી પૃષ્ઠભૂમિ છબીઓ નથી

વેબ પૃષ્ઠો અથવા એચટીએમએલને કેપ્ચર અથવા કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવું તે પર પ્રશ્નો પૂછો into છબીઓ, સીએસવી, પીડીએફ અથવા ડીઓએક્સએક્સ દસ્તાવેજો તેમજ વિડિઓઝને કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવી તે પર intઅમારા એપીઆઇ નો ઉપયોગ કરીને એનિમેટેડ જીઆઈએફ.

background images are not applied after converting from html to image

<body style="background-image: url('E:/somepath/image.png'); background-repeat: no-repeat; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;height:351px;width: 401px;margin: 0;">

Asked by Sai koushik Emani on the 11th of May 2021

We can't read images off you local hard drive. Here are some tips on writing HTML for conversion.

11 મી મે 2021 ના રોજ ગ્રાબઝિટ સપોર્ટ દ્વારા જવાબ આપ્યો