વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

Img ટsગ્સનું SRC કામ કરતું નથી

મારા img src ટsગ્સ કેમ દેખાતા નથી?

મારી html ફાઇલમાં img શો યોગ્ય રીતે છે, પરંતુ જ્યારે હું ટૂલનો ઉપયોગ કરું છું HTMLtoIMAGE ઇમેગ ટ tagગ્સથી મારી છબીઓ ઉતરી: /

4 નવેમ્બર 2020 ના રોજ અનામી દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું

તમે કદાચ છબી માટે ચોક્કસ URL નો ઉપયોગ કરી રહ્યાં નથી. વાંચવું એચટીએમએલ કેવી રીતે લખવું તે અંગેની ટીપ્સ રૂપાંતર માટે.

4 નવેમ્બર 2020 ના રોજ ગ્રાબઝિટ સપોર્ટ દ્વારા જવાબ આપ્યો