વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
GrabzIt ની Communityનલાઇન સમુદાય

ઉત્પાદન યાદી અને ઉત્પાદન વિગતો

GrabzIt ના વેબ સ્ક્રેપર ટૂલથી સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછો. જેમ કે વેબ પૃષ્ઠો, છબીઓ અથવા પીડીએફ દસ્તાવેજોમાંથી ડેટા કાractવા માટે વેબ સ્ક્રેપર અને API નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.

Hi everyone, I am trying to scrap ecommerce data that contains the page with the product listing and their details. I read the documentation "How to Scrape Product List and Detail Pages" but I think that they meant something else, the steps are not understandable so I cannot make it work. I just need 2-3 simple steps to extract the data.

12 Octoberક્ટોબર 2021 ના રોજ અનામિક દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું

Hi, what exactly don't you find understandable in the steps?

Answered by Lusetta Sathiaraj on the 14th of October 2021

The instructions do not actually work is what the OP is trying to say.  I also just spent over 1.5 hours on your video, going back and forth and it doesn't work.  

This is one of the issues between someone that knows how to do it, and teaching it.  Programmers (which I am one that actually teaches step by step) in most cases are terrible teachers or instruction writers.

Answered by anonymous on the 3rd of September 2023