વેબને કેપ્ચર અને કન્વર્ટ કરવા માટેનાં સાધનો
વેબસાઇટ થંબનેલ

GrabzIt સાથે વેબસાઇટ થંબનેલ્સ બનાવો

ઘણીવાર વેબ ડેવલપર્સને વેબ પૃષ્ઠોના પૂર્વાવલોકનો બનાવવાની જરૂર હોય છે. દર દ્વારા ક્લિક કરવા અને ફેસબુક અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવા માટે સુધારવા માટે.

મૂળભૂત રીતે GrabzIt નું API અને Screenનલાઇન સ્ક્રીનશોટ ટૂલ વેબસાઇટના સ્ક્રીનશ shrટને સંકોચો કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ્સ બનાવશે. જ્યાં સુધી તે વપરાશકર્તાના પેકેજ પરના મહત્તમ કદમાં બંધબેસે નહીં.

તેમ છતાં જો તમે તમારા પોતાના વિશિષ્ટ પરિમાણો પર થંબનેલ છબી બનાવવા માંગો છો. પછી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે થંબનેલ બ્રાઉઝરવિડ્થ અને બ્રાઉઝરહાઇટ પરિમાણોના કદ કરતા ઓછું છે. આ મૂળભૂત રીતે અનુક્રમે 1366px અને 768px છે.

તે પણ મહત્વનું છે કે થંબનેલની પહોળાઈ અને .ંચાઈનો ગુણોત્તર બ્રાઉઝરની પહોળાઈ અને heightંચાઇ પર રાખવામાં આવે છે. જેમકે આ વેબ પૃષ્ઠના સ્ક્રીનશshotટની થંબનેલ છબીને વિકૃત થવાનું બંધ કરે છે.

થંબનેલ કેલ્ક્યુલેટર

px
px
19%
195px
146px

આ કેલ્ક્યુલેટર આપમેળે તમારા થંબનેલ્સ માટેની શ્રેષ્ઠ પહોળાઈ અને heightંચાઈની ગણતરી કરે છે. થંબનેલ બ્રાઉઝરની પહોળાઈ અને .ંચાઈ કેટલી ટકાવારી હોવી જોઈએ તેના આધારે. જ્યારે છબીને ખેંચીને અટકાવવા માટે બ્રાઉઝરના કદની સમાન પ્રમાણમાં પણ છબી રાખવી.

સગવડ માટે આ કેલ્ક્યુલેટર સાથે કરવામાં આવેલ કોઈપણ ફેરફારો નીચેના કોડ ઉદાહરણોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

અમારી વેબસાઇટ થંબનેલ API નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

Intવેબ પૃષ્ઠ થંબનેલ્સ લેવાની ક્ષમતાનો દાખલો intO તમારી એપ્લિકેશન GrabzIt ના સ્ક્રીનશshotટ API સાથે. પ્રારંભ કરવા માટે, કોડ ઉદાહરણ અને વધુ સૂચનો જોવા માટે નીચે આપેલી નવ સમર્થિત પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓમાંથી એક પસંદ કરો.

આ કોડ ઉદાહરણ બતાવે છે કે ASP.NET નો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે. ફક્ત થંબનેલ્સ કેપ્ચર શરૂ કરવા માટે ASP.NET લાઇબ્રેરી ડાઉનલોડ કરો. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત અને પછી ડેમો વાપરો અંદર સમાયેલ છે. પછી તપાસો ASP.NET માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.BrowserWidth = ;
options.BrowserHeight = ;
options.Width = ;
options.Height = ;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com", string.Empty, , , , , ImageFormat.jpg, 0, string.Empty, 
BrowserType.StandardBrowser, string.Empty); 
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");

આ કોડ ઉદાહરણ જાવા નો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે તે બતાવે છે. ફક્ત થંબનેલ્સ કેપ્ચર શરૂ કરવા માટે જાવા લાઇબ્રેરી ડાઉનલોડ કરો. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત અને પછી ડેમો વાપરો અંદર સમાયેલ છે. પછી તપાસો જાવા માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setBrowserWidth();
options.setBrowserHeight();
options.setWidth();
options.setHeight();

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com", options); 
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");

આ કોડ ઉદાહરણ જાવાસ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે તે બતાવે છે. થંબનેલ્સ ડાઉનલોડ કેપ્ચર કરવાનું પ્રારંભ કરવા માટે GrabzIt ની જાવાસ્ક્રિપ્ટ લાઇબ્રેરી. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત, ડોમેન ઉમેરો તમે જાવાસ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો અને પછી તપાસો જાવાસ્ક્રિપ્ટ માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@<%= APIVersion.JavaScript %>/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.tesla.com", 
{"bwidth":,"bheight":,"width":,"height":}).Create();
</script>

આ કોડ ઉદાહરણ બતાવે છે કે નોડ.જેએસનો ઉપયોગ કરીને થંબનેલ વેબસાઇટ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે. ફક્ત થંબનેલ્સ કેપ્ચર શરૂ કરવા માટે નોડ.જેએસ પેકેજ ડાઉનલોડ કરો. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત અને પછી ડેમો વાપરો અંદર સમાયેલ છે. પછી તપાસો Node.js માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

var grabzit = require('grabzit');

var options = {"width":, "height":, 
    "browserHeight":, "browserWidth":};

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("https://www.tesla.com", options);
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});

આ કોડ ઉદાહરણ બતાવે છે કે પર્લનો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે. ફક્ત થંબનેલ્સ કેપ્ચર શરૂ કરવા માટે પર્લ લાઇબ્રેરી ડાઉનલોડ કરો. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત અને પછી ડેમો વાપરો અંદર સમાયેલ છે. પછી તપાસો પર્લ માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->browserWidth();
$options->browserHeight();
$options->width();
$options->height();

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("https://www.tesla.com", '', , , , );
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");

આ કોડ ઉદાહરણ બતાવે છે કે પીએચપીનો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે. ફક્ત થંબનેલ્સ કેપ્ચર શરૂ કરવા માટે PHP લાઇબ્રેરી ડાઉનલોડ કરો. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત અને પછી ડેમો વાપરો અંદર સમાયેલ છે. પછી તપાસો PHP માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

include("GrabzItClient.php");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setBrowserWidth();
$options->setBrowserHeight();
$options->setWidth();
$options->setHeight();

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("https://www.tesla.com", $options); 
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");

આ કોડ ઉદાહરણ બતાવે છે કે પાયથોનનો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે. ફક્ત થંબનેલ્સ કેપ્ચર શરૂ કરવા માટે પાયથોન લાઇબ્રેરી ડાઉનલોડ કરો. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત અને પછી ડેમો વાપરો અંદર સમાયેલ છે. પછી તપાસો પાયથોન માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

from GrabzIt import GrabzItClient
from GrabzIt import GrabzItImageOptions

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.browserWidth = 
options.browserHeight = 
options.width = 
options.height = 

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com", options) 
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg") 

આ ઉદાહરણ બતાવે છે કે ગ્રાબઝિટના રેસ્ટફુલ API નો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે. તપાસો RESTful સ્ક્રીનશ APIટ API તમે GrabzIt નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે દસ્તાવેજીકરણ.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&bwidth=&bheight=&width=&height=&url=https%3A%2F%2Fwww.tesla.com%2F

આ કોડ ઉદાહરણ બતાવે છે કે રૂબીનો ઉપયોગ કરીને વેબસાઇટ થંબનેલ બનાવવાનું કેટલું સરળ છે. ફક્ત થંબનેલ્સ કેપ્ચર શરૂ કરવા માટે રૂબી મણિ ડાઉનલોડ કરો. પછી તમારી API મેળવો કી અને ગુપ્ત અને પછી ડેમો વાપરો અંદર સમાયેલ છે. પછી તપાસો રૂબી માટે સ્ક્રીનશોટ API દસ્તાવેજીકરણ તમે GrabzIt API નો ઉપયોગ કરી શકો છો તે બધી રીતો શોધવા માટે.

require 'grabzit'

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.browserWidth = 
options.browserHeight = 
options.width = 
options.height = 

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzItClient.url_to_image("https://www.tesla.com", options)	
grabzItClient.save_to("images/result.jpg")